Etikettarkiv: Tätskikt

P-märkt takpapp och takduk

Taktäckningar på svenska byggnader har traditionellt hållit en hög  kvalité bl.a. med stöd av kraven för att erhålla ett typgodkännande på produkten. När typgodkännandet fasades ut på grund av CE-märkningsregler försvann många krav och det fanns en klar risk att kvalitetsnivån på produkterna skulle minska. SP, SITAC och branschen har därför utformat regler som ger möjlighet att P-märka takpapp och takduk.
Läs hela artikel av Magnus Sturesson, SP Brandteknik i Brandposten nr 35, sid 32/33 här.

Kraven för CE-märkta tak enligt Nordisk brandprovningsstandard

I Sverige har klass T ersatts med klass BROOF (t2) med provning enligt ENV 1187 test 2 = NT FIRE 006 i takt med att produktstandarder blev gällande. Boverket anger för närvarande båda alternativen i BFS 2005:17. Övergången till det europeiska
systemet innebär alltså ingen teknisk förändring, bara andra beteckningar. Däremot kan det dyka upp taktäckningar med en rad andra brandklasser som inte används i vårt land.
Läs hela artikel av Björn Sundström, SP Brandteknik   här.