Alla inlägg av Takrådet GS

En av nycklarna till ett tätt tak är att anlita en kompetent takentreprenör.

Takentreprenörer söker TIB-auktorisering, utbildar sig  och höjer därmed kompetensen i branschen

Fler och fler TIB-företag auktoriserar sig. Kvalitetsstämpeln ”Auktoriserad av TIB” ger med TIBs övriga utbildningar avtryck i hela branschen.

Auktorisation är en färskvara

Kraven för att bli auktoriserad är i stora drag de krav som en beställare bör ställa vid en upphandling. Som exempel kan nämnas krav på att entreprenören har certifiering i heta arbeten, kvalitetsledningssystem, arbetsmiljökrav, miljöpolicy, en ekonomi i ordning och erforderliga försäkringar för den gällande entreprenaden. Auktorisationen för medlemsföretag i TIB är en färskvara och förnyas varje år med nya referenser och fortsatt god ordning i företaget.

Mellan åren 2002-2013 har totalt 654 montörer blivit godkända i TIB:s montörsutbildning och erhållit kompetensbevis. I början på 2012 lanserades den ”nya” montörsutbildningen, med en modern lärobok och tillhörande distansutbildning på webben. Efter det var det år 2012 rekordstort antal kursdeltagare i montörsutbildningen, 146 personer deltog på introduktionsdag 2012 och 116 av dessa har hittills blivit klara med utbildningen.
Under 2013 auktoriserades 34 företag.

Läs hela artikel på TIBs hemsida här.

P-märkt takpapp och takduk

Taktäckningar på svenska byggnader har traditionellt hållit en hög  kvalité bl.a. med stöd av kraven för att erhålla ett typgodkännande på produkten. När typgodkännandet fasades ut på grund av CE-märkningsregler försvann många krav och det fanns en klar risk att kvalitetsnivån på produkterna skulle minska. SP, SITAC och branschen har därför utformat regler som ger möjlighet att P-märka takpapp och takduk.
Läs hela artikel av Magnus Sturesson, SP Brandteknik i Brandposten nr 35, sid 32/33 här.

Kraven för CE-märkta tak enligt Nordisk brandprovningsstandard

I Sverige har klass T ersatts med klass BROOF (t2) med provning enligt ENV 1187 test 2 = NT FIRE 006 i takt med att produktstandarder blev gällande. Boverket anger för närvarande båda alternativen i BFS 2005:17. Övergången till det europeiska
systemet innebär alltså ingen teknisk förändring, bara andra beteckningar. Däremot kan det dyka upp taktäckningar med en rad andra brandklasser som inte används i vårt land.
Läs hela artikel av Björn Sundström, SP Brandteknik   här.