Om Takrådet

Välkommen till Takrådets hemsida.

Takrådets verksamhet är inriktad på att sprida information, ge råd och förmedla kunskap om takkonstruktioner och tätskiktssystem på låglutande tak.

Föreningen skall aktivt verka för utformning och fastställande av kvalitetskrav för takkonstruktioner och tätskiktssytem på låglutande tak.

Vi arbetar för bra lösningar på plana och låglutande tak!